NFZ – krok po kroku

peruki NFZ

Refundacja peruki z NFZ

 
Peruka jest produktem, który jest wpisany na listę środków pomocniczych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Kod peruki z włosów syntetycznych oraz naturalnych dla dorosłych to – Z.02.01.00, a dla dzieci to – Z.02.01.01.

peruki nfz

NFZ refunduje zakup peruki zgodnie z ustalonymi limitami. Zlecenie na refundowaną perukę można uzyskać raz w roku. Limit ceny dla peruki z włókien syntetycznych oraz naturalnych wynosi 350 zł. NFZ refunduje dorosłym 90% a dzieciom 100% tej kwoty. Peruki w cenie 350 zł wydawane są dorosłym po wpłaceniu 10% tej kwoty a dzieciom BEZPŁATNIE, w ramach umowy z NFZ. Jeżeli cena peruki jest wyższa niż 350 zł – cena limitu, pacjent dopłaca różnicę.

Przykładowo:

Cena peruki: 600 zł
Limit dla dorosłego (90% z 350 zł): 315 zł
Dopłata: 600 zł – 315 zł = 285 zł

 
 

Jak uzyskać refundację?

Od dnia 4 marca 2014r wzór zlecenia stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia nr 90/2013/SSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zlecenie na perukę można uzyskać raz na rok, licząc od dnia wystawienie przez lekarza.

„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” na perukę może wystawić lekarz, posiadający specjalizację w dziedzinie:

  • chirurgii ogólnej
  • chirurgii dziecięcej
  • chirurgii onkologicznej
  • onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów
  • ginekologii onkologicznej
  • radioterapii onkologicznej
  • dermatologii i wenerologii
  • onkologii i hematologii dziecięcej
  • hematologii

Zlecenie jest wystawiane w przebiegu leczenia chorób nowotworowych; przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń; choroby powodujące trwałą utratę włosów. Po wypełnieniu zlecenia przez odpowiedniego lekarza należy potwierdzić je w oddziale NFZ. Następnie można udać się do sklepu z perukami, aby wybrać i odebrać perukę. Nasza firma współpracuje ze wszystkimi oddziałami NFZ.
 

Zlecenie jest wystawiane w przebiegu leczenia chorób nowotworowych; przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń; choroby powodujące trwałą utratę włosów.

A. Zlecenia są wystawiane po 1 stycznia 2020 r. na WZORZE określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 1555).
B. Zlecenie wystawione przez lekarza i potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM (poprzez nadanie unikalnego numeru identyfikacyjnego, 13 cyfrowego np. 0-21-123456789-1) – NIE WYMAGA wizyty w oddziale NFZ i zostanie zrealizowane w naszym salonie,
C. Zlecenie wystawione przez lekarza i NIE potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM – WYMAGA wizyty w oddziale NFZ celem potwierdzenia.
D. Zlecenie MUSI być potwierdzone w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w elektronicznym systemie eZWM. Dopiero potwierdzone zlecenie będzie realizowane w naszym salonie.

Zlecenie składa się z IV części:

I część WYSTAWIENIE ZLECENIA: część wystawiona jest przez lekarza (1-2 strona)
II część WERYFIKACJA ZLECENIA: część wystawiona zostaje przez NFZ (3 strona) – wraz z unikalnym numerem identyfikacyjnym oraz kodem kreskowym – w przypadku, gdy numer ten nie został automatycznie nadany wcześniej podczas wystawiania zlecenia przez lekarza. Z takim zleceniem można udać się do naszego salonu, gdzie zostanie zrealizowane.
III,IV część REALIZACJA ZLECENIA U ŚWIADCZENIODAWCY ta część wniosku zostaje wystawiona w miejscu, w którym dokonujemy zakupu (4-5 strona).
Współpracujemy ze wszystkimi oddziałami NFZ.
 

JEŚLI BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 

 

 

SPRAWDŹ OFERTĘ PERUK W NASZYM SKLEPIE!