NFZ – krok po kroku

peruki NFZ

Refundacja peruki z NFZ

 
Peruka jest produktem, który jest wpisany na listę środków pomocniczych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Kod peruki z włosów syntetyczny oraz naturalnych to -P.093

peruki nfz

NFZ refunduje zakup peruki zgodnie z ustalonymi limitami. Zlecenie na refundowaną perukę można uzyskać raz w roku. Limit ceny dla peruki z włókien syntetycznych oraz naturalnych wynosi 250 zł. NFZ refunduje 100% tej kwoty. Peruki w cenie 250zł wydawane są BEZPŁATNIE, w ramach umowy z NFZ. Jeżeli cena peruki jest wyższa niż 250zł – cena limitu, pacjent dopłaca różnicę.

Przykładowo:

Cena peruki: 400 zł
Limit: 250 zł
Dopłata: 400 – 250 = 150 zł

 
 

Jak uzyskać refundację?

Od dnia 4 marca 2014r wzór zlecenia stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia nr 90/2013/SSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zlecenie na perukę można uzyskać raz na rok, licząc od dnia wystawienie przez lekarza.

„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” na perukę może wystawić lekarz, posiadający specjalizację w dziedzinie:

 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii dziecięcej
 • chirurgii onkologicznej
 • onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów
 • ginekologii onkologicznej
 • radioterapii onkologicznej
 • dermatologii i wenerologii
 • onkologii i hematologii dziecięcej
 • hematologii

Zlecenie jest wystawiane w przebiegu leczenia chorób nowotworowych; przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń; choroby powodujące trwałą utratę włosów. Po wypełnieniu zlecenia przez odpowiedniego lekarza należy potwierdzić je w oddziale NFZ. Następnie można udać się do sklepu z perukami, aby wybrać i odebrać perukę. Nasza firma współpracuje ze wszystkimi oddziałami NFZ.
 

 

WAŻNY KOMUNIKAT!

 
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ informuje, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady.

 • Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (telefonicznie, email, SMS).
 • W sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem e-ZWM, wymagane jest potwierdzenia zlecenia w OW NFZ.
 • Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).
 • Pacjent, po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia otrzyma od OW NFZ informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (np. telefonicznie lub poprzez e-mail).
 • Realizacja zlecenia w sklepie z perukami odbywa się po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL daty urodzenia – bez wydruku papierowego.
 • Pacjent podpisuje jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.
 • W przypadku dostarczenia wyrobu medycznego za pośrednictwem firmy kurierskiej, dopuszczalne jest niepotwierdzenie odbioru przez pacjenta (potwierdzenia dostawy dokonuje osoba dostarczająca przesyłkę, a apteka lub sklep zachowuje dokument potwierdzający dostawę).

Jak elektronicznie zrealizować zlecenie na perukę w sklepie i skorzystać z refundacji NFZ w czasie epidemii wirusa CONVID-19?

1. Dostajesz od lekarza zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

(obecnie można jest otrzymać również drogą elektroniczną /pocztą email lub drogą telefoniczną przez telefon) w formie:

 • Elektronicznej

  wtedy otrzymujesz wygenerowany w e-ZWM numer zlecenia drogą elektroniczną (sms, e-mail, telefon)

 • Papierowej

  wtedy udajesz się do wojewódzkiego oddziału NFZ i potwierdzasz zlecenie osobiście (obecnie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

2. Kontaktujesz się z naszym sklepem telefonicznie lub poprzez wysłanie e-maila podając numer zlecenia i swój numer PESEL

Telefon: 516 146 693
E-mail: sklep@perukikrakow.pl

3. Nasz personel sprawdza dane i rozpoczyna realizację wniosku NFZ

4. Ustalacie model i kolor peruki, jaką chcesz kupić, a także dane do wysyłki i wybraną metodę płatności: przelew lub pobranie (wtedy płacisz kurierowi przy odbiorze przesyłki).

5. Czekasz na paczkę.

6. Niezależnie od wybranej formy płatności zapłacisz kwotę pomniejszoną o wartość zlecenia – 250 ZŁ

 
 

Od 01 stycznia 2020 roku UWAGA NOWE ZASADY!

 
Od tego roku nastąpiła kluczowa zmiana – wprowadzono system elektronicznej weryfikacji i realizacji zleceń NFZ.

CO ZMIENIŁO SIĘ DLA PACJENTA?

Pacjenci nie muszą już potwierdzać zleceń w NFZ, mogą bezpośrednio udać się do naszego salonu. Oczywiście jak każda zmiana i wdrożenie systemu wymaga tzw. okresu przejściowego, dlatego prosimy o uważne przeczytanie poniższej informacji:
 
Zlecenia na peruki, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:
1) wystawione,
2) wystawione i potwierdzone
– są odpowiednio potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach (po otrzymaniu od lekarza najpierw potwierdzane w NFZ), jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

O sposobie wystawienia i realizacji zleceń po 1 stycznia 2020 r. decyduje pacjent.

 
Zgodnie komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 11 grudnia 2019 r. Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. zarówno na starych i nowych wzorach.

A. Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na NOWYM WZORZE określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 1555):
– zlecenie wystawione przez lekarza i potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM – NIE WYMAGA wizyty w oddziale NFZ i zostanie zrealizowane w naszym salonie,
– zlecenie wystawione przez lekarza i NIE potwierdzone przez NFZ w elektronicznym systemie eZWM – WYMAGA wizyty w oddziale NFZ celem potwierdzenia. Dopiero potwierdzone zlecenie będzie realizowane w naszym salonie.

B. Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na STARYM WZORZE określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 1678):

– zlecenie MUSI być potwierdzone w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w elektronicznym systemie eZWM. Do zlecenia dołączona zostaje cz. II zlecenia (zgodnie z nowym wzorem) oraz nadany zostaje numer zlecenia. Z takim zleceniem można udać sie do naszego salonu, gdzie zostanie zrealizowane.
 

Powyższe zasady obowiązują do końca marca 2020 r. Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 r. na starym wzorze są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

 

SPRAWDŹ OFERTĘ PERUK W NASZYM SKLEPIE!