NFZ – krok po kroku

peruki NFZ

Refundacja NFZ

Peruka jest produktem, który jest wpisany na listę środków pomocniczych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Kod peruki z włosów syntetyczny oraz naturalnych to -P.093

peruki nfz

NFZ refunduje zakup peruki zgodnie z ustalonymi limitami. Limit ceny dla peruki z włókien syntetycznych oraz naturalnych wynosi 250 zł. NFZ refunduje 100% tej kwoty. Peruki w cenie 250zł wydawane są BEZPŁATNIE, w ramach umowy z NFZ. Jeżeli cena peruki jest wyższa niż 250zł – cena limitu, pacjent dopłaca różnicę.

Przykładowo:

Cena peruki: 400 zł
Limit: 250 zł
Dopłata: 400 – 250 = 150 zł

 

Jak uzyskać refundację?

Od dnia 4 marca 2014r wzór zlecenia stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia nr 90/2013/SSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zlecenie na perukę można uzyskać raz na rok, licząc od dnia wystawienie przez lekarza.

“Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” na perukę może wystawić lekarz, posiadający specjalizację w dziedzinie:

  • chirurgii ogólnej
  • chirurgii dziecięcej
  • chirurgii onkologicznej
  • onkologii klinicznej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów
  • ginekologii onkologicznej
  • radioterapii onkologicznej
  • dermatologii i wenerologii
  • onkologii i hematologii dziecięcej
  • hematologii

Zlecenie jest wystawiane w przebiegu leczenia chorób nowotworowych; przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń; choroby powodujące trwałą utratę włosów.

Od 01 stycznia 2020 roku/

UWAGA NOWE ZASADY! Informacja w przygotowaniu.

Do 31 grudnia 2019 roku

 
Wypełnione przez lekarza zlecenie, należy następnie potwierdzić w Oddziale NFZ. Potwierdzenie zlecenia uzyskuje się w oddziałach NFZ województwa małopolskiego. Delegatury urzędują w godzinach 8-16, adresy dostępne na stronie internetowej: http://www.nfz-krakow.pl/ lub oddziałach wojewódzkich poszczególnych województw. Współpracujemy ze wszystkimi oddziałami NFZ.

 

SPRAWDŹ OFERTĘ PERUK W NASZYM SKLEPIE!